Harriet (12A)

Kasi Lemmons | USA | 2019 | 125’

Y stori ryfeddol am Harriet Tubman wrth iddi ddianc o gaethwasiaeth a thrawsnewid i fod yn un o arwyr mwyaf America. Trwy ei dewrder, ei dyfeisgarwch a’i dycnwch cafodd cannoedd o gaethweision eu rhyddhau a chafodd cwrs hanes ei newid.

£7.70 (£5.90)