The Heiresses (12A)

Marcelo Martinessi | 2018 | Paraguay | Germany | Uruguay | 96’

Wedi ei gosod yn Paraguay, mae Chela a Chiquita wedi byw gyda’i gilydd ar hyd eu bywydau fel oedolion ac nad ydynt erioed wedi gorfod gwneud diwrnod o waith. Mae hynny oll yn newid pan anfonir Chiquita i’r carchar am ddyledion sydd heb eu talu. Er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd, mae Chela’n dechrau gwasanaeth tacsi anffurfiol i grŵp o fenywod cefnog lleol. Drwy wneud, mae’n cwrdd â, ac yn dechrau perthynas bryfoclyd gyfeillgar ag Angy, sy’n ifanc ac yn nwydus, ac yn dod â Chela allan o’i chragen.

£7.50 (£5.70)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN