The Levelling (15)

Hope Dickson Leach | UK | 2016 | 82’

Dyma i chi ddrama gelfydd am fywyd gwledig gyda synnwyr nerthol o leoliad. Hydref 2014, mae Clover Catto yn derbyn galwad sy’n dweud wrthi fod Harry ei brawd ifancaf wedi marw. Gan ddychwelyd at y fferm deuluol i wynebu ei thad Aubrey, nad yw wedi siarad ag ef am flynyddoedd, mae Clover wedi ei syfrdanu i ddarganfod bod ei chartref wedi ei newid am byth gan y llifogydd ofnadwy a ddinistriodd yr ardal chwe mis ynghynt, ac Aubrey ond yn gysgod o’r dyn yr arferai bod.

£7.30 (£5.50)