Little Men (PG)

Ira Sachs, USA / Greece, 2016, 86’

Mae Jake, crwt tawel a sensitif yn breuddwydio am fod yn artist. Mae’n cwrdd â Tony yn angladd ei dad-cu a chyn hir mae’r pâr annhebygol yn ffrindiau mawr. Fodd bynnag, caiff y cyfeillgarwch newydd ei fygwth, pan mae dadl ynglŷn â rhent rhwng rhieni Jake, sef Brian a Kathy, a mam Tony, Leonor, yn bygwth troi’n gynhennus. Caiff Little Men ei chyfarwyddo gan Ira Sachs a wnaeth hefyd cyd-ysgrifennu sgript ffilm Love is Strange gyda Mauricio Zacharis.

YN DDANGOS FEL RHAN O GŴYL FFILM Y MWLDAN IONAWR 13 – 26 2017

CLICIWCH I LAWRLYWTHO RHAGLEN YR ŴYL (PDF)  

  

Mae dangosiadau y Gymdeithas Ffilm am ddim i Aelodau y Gymdeithas Ffilm!

Bydd aelodau ac aelodau cysylltiol hefyd yn derbyn disgownt sylweddol oddi ar brisiau dangosiadau arferol (heb fod yn ddangosiadau CFfThM) yn y Mwldan. e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu cliciwch yma i weld sut gallwch fwynhau mwy o ffilmiau am lai o arian!  

£7.10 (£5.40)