Loveless (15)

Andrey Zvyagintsev | 2017 |Russia | France | Germany | Belgium |127’

Yn dal i fyw o dan yr un to, mae’r pâr o Foscow, Boris a Zhenya yn rhannau dirdynnol olaf ysgariad ofnadwy, chwerw, wedi ei farcio gan gasineb, rhwystredigaeth a gwrthgyhuddiadau. Mae’r ddau eisoes wedi cychwyn ar fywydau newydd gyda phartneriaid newydd, maen nhw’n ddiamynedd i ddechrau eto ac mae eu brwydrau cyson yn troi o gwmpas mater taer ni ellir ei ddatrys, sef Alyosha, eu mab 12 mlwydd oed a’i warchodaeth. Yn ddiarwybod iddynt, mae Alyosha’n clywed bob gair o’u dadleuon, a gan deimlo fel nad ydynt yn ei garu na’i eisiau, mae’n diflannu.

£7.50 (£5.70)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN