Manchester By The Sea (15)

Kenneth Lonergan, USA, 2016, 137’

Mae Lee Chandler yn hoff o’i gwmni ei hun ac yn gweithio fel dyn cynnal a chadw mewn bloc o fflatiau yn Boston. Un diwrnod gwlyb gaeafol, derbynia alwad yn gofyn iddo ddychwelyd i’w dref enedigol. Mae ei frawd wedi marw’n sydyn, ac ef sydd wedi enwi’n warcheidwad cyfreithiol ei nai 16 oed.

 

Mae dangosiadau y Gymdeithas Ffilm am ddim i Aelodau y Gymdeithas Ffilm!

Bydd aelodau ac aelodau cysylltiol hefyd yn derbyn disgownt sylweddol oddi ar brisiau dangosiadau arferol (heb fod yn ddangosiadau CFfThM) yn y Mwldan. e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu cliciwch yma i weld sut gallwch fwynhau mwy o ffilmiau am lai o arian!  

£7.10 (£5.40)