Moonlight (15)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Barry Jenkins, USA, 2016, 111’

Stori dragwyddol am gysylltiad dynol a hunan-ddarganfyddiad, sy’n croniclo bywyd dyn du ifanc o’i blentyndod i’w oedolaeth. Portread hanfodol o fywyd Americanwyr Affricanaidd cyfoes a myfyrdod hynod bersonol, barddonol ar hunaniaeth, cyfeillgarwch, teulu a chariad. Mae’r darn sinema arloesol hwn yn atseinio gyda thosturi dwys a gwirionedd cyffredin, mae’n bortread trawiadol tu hwnt am y momentau, pobl a grymoedd anhysbys sy’n ffurfio ein  bywydau ac yn llunio ein cymeriad. 

Mae dangosiadau y Gymdeithas Ffilm am ddim i Aelodau Llawn y Gymdeithas Ffilm!

Bydd aelodau ac aelodau cysylltiol hefyd yn derbyn disgownt sylweddol oddi ar brisiau dangosiadau arferol (heb fod yn ddangosiadau CFfThM) yn y Mwldan.

e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu cliciwch yma i weld sut gallwch fwynhau mwy o ffilmiau am lai o arian!     

£7.30 (£5.50)