Only You (15)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Harry Wootliff | UK | Sweden | 2018 | 119’

Mae Elena a Jake yn cwrdd ar hap ar Nos Galan, wrth gweryla dros yr un tacsi. Ond, yn hytrach nag ymwahanu ar ôl rhannu’r tacsi, mae’r ddau’n dechrau perthynas nwydus. O fewn wythnosau maen nhw’n byw gyda’i gilydd, ac ychydig bach wedi hynny maen nhw’n trafod dechrau teulu. Ond wrth i’r tymor fynd heibio, mae realiti’n eu taro. Syrthio mewn cariad oedd y rhan syml, ond a allant aros mewn cariad pan nad yw bywyd yn rhoi iddynt yr hyn maent yn ei ddymuno?

£7.70