Pin Cushion (15)

Deborah Haywood | 2017 | UK | 82’

Mae Lyn a Iona yn ffrindiau gorau. Maen nhw hefyd yn fam a merch. Ar ôl symud i dref newydd, maen nhw’n gyffrous am y bywyd newydd o’u blaenau, ac er gwaethaf rhai problemau cychwynnol, mae Iona yn benderfynol o lwyddo yno ac yn gwneud ffrindiau gyda thair merch a chanddynt gymhellion amheus. Yn teimlo fel ei bod wedi ei gwthio i’r neilltu, mae Lyn hefyd yn gwneud ffrindiau gyda’r cymydog, Belinda. Ond nad yw’r naill na’r llall am gyfaddef nid yw pethau’n fêl i gyd.

£7.50

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN