Summer 1993 (12A)

Carla Simón | 2017 | Spain | 98’

Ar ôl newydd golli ei mam, mae Frida sy’n chwe blwydd oed yn symud o Farcelona i fyw gyda’i Modryb, Ewythr a’i Chyfnither iau yn y wlad. Er bod y croeso’n gynnes a’i chartref newydd yn gariadus, mae’n ei chael yn anodd ymgyfarwyddo. Perfformiadau rhyfeddol gan y ddau blentyn, ac mae’r golygfeydd sy’n cynnwys y ddwy ferch yn unig yn rhai o’r mwyaf cyfareddol. Début hunangofiannol gan Carla Simon.

£7.50 (£5.70)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN