Transit (12A)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY 

Christian Petzold | Germany | France | 2019 | 102’

Wrth ffoi Paris yn dilyn goresgyniad yr Almaenwyr, mae Georg yn dianc i Marseille gan gymryd arno hunaniaeth awdur marw. Heb unrhyw le i ffoi, caiff ei gyfyngu i goridorau cefn gwesty bach, y swyddfeydd consyliaid, y caffis a’r barrau sy’n llenwi’r harbwr. Mae pob dim yn newid pan mae Georg yn syrthio mewn cariad â Marie sy’n chwilio’n daer am ei gwˆr sydd ar goll. Yn seiliedig ar nofel Anna Seghers o’r un enw.

£7.70 (£5.90)