Victoria (15)

Sebastian Schipper, Germany, 2015, 138’

Mae Victoria, menyw ifanc o Fadrid, yn cwrdd â phedwar dyn lleol tu fas i glwb nos yn oriau mân y bore. Mae Sonne a’i ffrindiau’n byw ym Merlin ac maent yn addo dangos iddi’r ddinas go iawn. Ond pan gaiff y grw^p eu gorfodi’n sydyn i ad-dalu dyled i isfyd troseddol y ddinas, mae’r noson yn troelli allan o reolaeth yn gyflym. Mae’r ffilm gyffrous ac uchelgeisiol hon yn cynnwys camp dechnegol ryfeddol gan ei bod.

SUBTITLES | IS-DEITLAU

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: