Gwasanaethau Tocynnau

Angen gwerthu tocynnau ar gyfer eich digwyddiad ond heb eich system swyddfa docynnau eich hun? Gallwn gynnig y gwasanaethau gwerthu tocynnau canlynol:
 

 • Tîm gwerthu proffesiynol
 • Gwerthiant dros y ffôn
 • Gwerthiant cerdyn Credyd / Debyd
 • Gwerthiant ar-lein  24 / 7
 • Archebu tocyn drwy ffôn symudol ar gyfer eich digwyddiad (gallwch ddarparu codau QR)       
 • Bydd Theatr Mwldan yn cynhyrchu tocynnau (naill ai ar docynnau stoc Mwldan, neu drwy docynnau wedi e-bostio i’w printio gartref y gellir eu thros-frandio)
 • Oriau agor arferol 10yb i 8yh saith diwrnod yr wythnos wedi cefnogi gan wasanaeth ateb ffôn y tu hwnt i oriau a gwasanaeth gwerthiant ar-lein.  
 • Arian yn cael ei drafod mewn modd diogel
 • System brofedig o gysoni ac adroddiadau gwerthiant canlynol yn cael eu darparu
 • Anfoneb, datganiad a siec wedi eu cynhyrchu o fewn 7 diwrnod gwaith o gwblhad y digwyddiad
 • Mae Theatr Mwldan yn fan gwerthu tocynnau cydnabyddedig os yw’r digwyddiad ar y safle neu mewn man arall

Cysylltwch â Tamsin@mwldan.co.uk am wybodaeth   

 

G