Other Voices Cardigan - Lleisiau Eraill Aberteifi


We are absolutely thrilled to announce that Other Voices will be making its way to Cardigan, Ceredigion in Wales this autumn. 

Click here for details: www.othervoices.ie

 

Mae’n bleser mawr gennym roi gwybod i chi y bydd Lleisiau Eraill, yr ŵyl gerdd ryngwladol mawr ei chlod yn dod i Aberteifi ym mis Tachwedd eleni.

Gweler yma am fanylion: www.othervoices.ie 

 

 
O