Quakers in Cardigan

Quakers in Britain have been meeting in silent expectation of receiving the guidance of the Holy Spirit since the Seventeenth Century. We have no minister or pastor and rely on each other’s support and guidance. Corporately this guidance has led us to work for prison reform, for peace, for better education and support for children. Cardigan Meetings are on Sundays at 10.30 and are open to everyone, and coffee and chat always follows in the Mwldan cafe.

 

Mae’r Crynwyr ym Mhrydain wedi bod yn cwrdd mewn digswyliad tawel o dderbyn arweiniad yr Ysbryd Glan ers y Seithfed Ganrif ar Ddeg.  Does gennym ddim parchedig ac rydym yn dibynnu ar cefnogaeth ac arweiniad ein gilydd.  Gyda’n gilydd mae’r arweiniad hyn wedi ein harwain i ni weithio am diwygiad carchar, am heddwch, am addysg gwell a chefnogaeth i blant.  Mae Cyfarfodydd Aberteifi yn cymryd lle ar ddydd Sul am 10.30 ac yn agored i bawb, mae coffi a sgwrs yn dilyn pob amser yn Café Mwldan.  

Q