Audio Described

& Subtitled Screenings

 

 

All of the films shown below carry Audio Description.

Please speak to our Box Office should you wish to make use of this facility. 

 

Screenings which also carry Subtitles are as follows:

Kong: Skull Island (12A) - Monday 20 March @ 5.35pm

Beauty And The Beast 3D (PG) - Tuesday 21 March @ 8.20pm

Beauty And The Beast (PG) - Monday 27 March @ 5.30pm

Lion (PG) - Monday 3 April @ 8.30pm

Please note, subtitling is not always available on all film titles, but wherever possible we will endeavour to show at least one subtitled screening of those titles that do. 

 

Mae’r holl ffilmiau isod yn cario Sain Ddisgrifiad

Kong: Skull Island (12A) - Dydd Llun 20 Mawrth @ 5.35yh

Beauty And The Beast 3D (PG) - Dydd Mawrth 21 Mawrth @ 8.20yh

Beauty And The Beast (PG) - Dydd Llun 27 Mawrth @ 5.30yh

Lion (PG) - Dydd Llun 3 Ebrill @ 8.30yh

Ddangosiadau gydag Isdeitlau ar hyn o bryd yw:

 

Nodwch os gwelwch yn dda, nad oes isdeitlau ar gael ar bob ffilm, ond ble bynnag y mae’n bosibl rydym yn anelu at geisio dangos o leiaf un ffilm â chanddi isdeitlau o’r ffilmiau hynny sydd wedi eu hisdeitlo.