Oriau Agor

Oriau agor dros y Cyfnog Pestig Rhagfyr 2019 - Ionawr 2020:              

 

Noswyl Nadolig: 10yb - 7:30yh (Swyddfa Docynnau’n cau am 6yh)

Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan: Ar gau     

27 & 28 Rhagfyr: 10yb – Perfformiad olaf (Swyddfa Docynnau’n cau am 8yp)

29 Rhagfyr: 11.15am - Performiad olaf (Swyddfa Docynnau’n cau am 8yp)

Nos Galan: 10yb - 8:00yh (Swyddfa Docynnau’n cau am 6.00yh)

Dydd Calan: 12yp – Performiad olaf (Swyddfa Docynnau’n cau am 8.00yh)

 

Oriau agor adeilad y Mwldan a'r Swyddfa Docynnau drwy'r blwyddyn:

 
Yn Ystod Tymor yr Ysgol:
 
Dydd Llun 5 yp - perfformiad olaf
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 10yb - perfformiad olaf
Dydd Sul 12yp - perfformiad olaf
 
 
Gwyliau'r Ysgol:
 
Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10yb - perfformiad olaf
Dydd Sul 12yp - perfformiad olaf

      

Cafe Mwldan 

Rydym yn edrych ar hyn o bryd am bartneriaid addas i helpu datblygu ein cynnig arlwyo yn y Mwldan. Termau'n agored i drafodaeth. Diddordeb? Cysylltwch â: ryan@mwldan.co.uk

 

Oriau Agor y Canolfan Buness

Mae'r Canolfan Busnes ar agor o 9yb - 5yh Dydd Llun i Dydd Gwener. Gall oriau swyddfa y cwmnïau preswyl amrywio. 

O