Gŵyl Fawr Aberteifi 2017

 

Mehefin 24 June - Gorffennaf 2 July 

 

 

Gŵyl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref Aberteifi yw’r  Ŵyl Fawr - wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns.

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 1952 fel Eisteddfod lled-genedlaethol – man canol rhwng Eisteddfodau bach lleol a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Yn 2017 cynhelir yr Ŵyl yn Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi.

Mae’r Ŵyl yn dechrau ddydd Sadwrn gyda Seremoni Gyhoeddi yng Nghastell Aberteifi . Nos Fawrth a Nos Iau ceir cyfle i weld talent lleol ar ei orau gyda pherfformiad o sioe gerdd Gymraeg gan griw CICA sef plant a phobl ifanc y cylch. Nos Fercher daw beirdd at ei gilydd yng Nghastell Aberteifi i gystadlu yn Nhalwrn y Beirdd. Nos Wener a dydd Sadwrn daw cystadleuwyr o bell ac agos i gystadlu yn yr Eisteddfod sydd yn cynnwys cystadlaethau cerdd, llefaru a dawns - mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys seremoni cadeirio’r Bardd a chystadleuaeth y Rhuban Glas i brif unawdwyr yr Ŵyl.

Daw’r Ŵyl i ben ddydd Sul gyda oedfa boreol am 10yb yn Y Tabernacl, a Chyngerdd Cloi’r Ŵyl gyda’r nos.  

 


 

Gŵyl Fawr Aberteifi is Cardigan’s annual Welsh language festival which involves a week long celebration of music, verse and dance. The festival was first established in 1952 as a semi-national Eisteddfod  - a stepping stone for competitors between local Eisteddfods and the National Eisteddfod.   

In 2017 the Festival will be held at Theatr Mwldan and Cardigan Castle.

The Festival kicks off on the first Saturday with a formal proclamation ceremony held at Cardigan Castle. Tuesday and Thursday evenings are an opportunity to showcase local talent as children and young people (members of CICA) perform a Welsh language musical at the theatre. Wednes 

 The Festival comes to an end on the Sunday with a morning service at 10am in Y Tabernacl, followed by a Grand Concert on the Sunday evening.  

 

 

 

Castell Aberteifi/Cardigan Castle

Dydd Sadwrn/Saturday 24 Mehefin /June 2017 3pm

 

Seremoni Cyhoeddi Gŵyl Fawr 2017

Proclamation Ceremony

 

Manylion pellach / Further details 

88888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Theatr Mwldan

Nos Fawrth/ Tuesday 27  Nos Iau/Thursday 29  Mehefin/June 2017 am 7.30 pm.

Criw CICA yn cyflwyno/present

Sioe Ge rdd/Mus ical

“Gŵr i Gwen”

 

TOCYNNAU / TICKETS

88888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Castell Aberteifi/Cardigan Castle

Nos Fercher/Wednesday 28 Mehefin/June 7.30pm 

Talwrn y Beirdd

Y Babell Lên a Chyflwyno Cadair 2017

 

Tocynnau wrth y drws/Tickets at the door

 

88888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Theatr Mwldan

Nos Wener/Friday 30 Mehefin/June 5pm

Dydd Sadwrn/Saturday 1 Gorffennaf /July  1pm a 6pm

Eisteddfod

 

TOCYNNAU / TICKETS

 888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Capel y Tabernacl/Chapel

 Sul/Sunday 2 Gorffennaf/July  10.am

Oedfa Foreol / Morning Service

 

Dathlu tri chan mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn

 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Theatr Mwldan

Nos Sul/Sunday Evening 2 Gorffennaf/July 7pm

 Cyngerdd Cloi'r Ŵyl

 

 

Artistiaid/Artistes

 FORTZA (Pedwarawd,Quartet)

FFION HAF JONES  (Contralto)

SIRIOL JENKINS (Piano)

TALFAN JENKINS (Saxaffôn)

 

TOCYNNAU / TICKETS 

 

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 

Tocynnau ar werth/Tickets for sale – Theatr Mwldan, Aberteifi/Cardigan

Ffôn/ Phone:  01239 621200    Neu ar lein/Online www.mwldan.co.uk

 

Manylion pellach/Further information Ysgrifennydd yr Ŵyl

Des Davies, Min y Maes, Penparc, Aberteifi SA43 1RE

01239 615914/613447  Symudol 07791390840  E Bost desdavies@hotmail.co.uk

 

 

 

 

gwylfawraberteifi.com

 

    

G