Oh Hello! The Torch Theatre Company

 

Charles Hawtrey oedd un o brif sêr y ffilmiau ‘Carry On’.     Yn fyrlymog, yn llawn egni ac yn ddoniol iawn, Hawtrey oedd un o actorion comedi mwyaf adnabyddus y 40au, y 50au a’r 60au ond wrth i’w yrfa gilio bu ei ymddygiad hefyd yn dirywio gan achosi iddo golli llawer o’i ffrindiau mewn cyfnod pan ‘roedd gwrywgydiaeth yn anghyfreithlon ym Mhrydain ac yn garcharadwy.   Mae’r sioe un-dyn hon yn adrodd straeon am 50 mlynedd yn y diwydiant  ffilm yn gweithio gydag enwogion megis Alfred Hitchcock ac yn chwarae’r prif rannau mewn ffilmiau megis  The Ghost of St Michael’s, Passport to Pimlico  a chyfanswm o 21 o ffilmiau Carry On. Dysgwch am ei gweryla doniol gyda Kenneth Williams a’i ddirmyg tuag at gynhyrchwyr y ffilmiau Carry On yn ogystal â’i berthynas cymhleth gyda’i fam oedrannus.   Perfformir gan Jamie Rees yn y flwyddyn sy’n dathlu canmlwyddiant geni Hawtrey.

 

“Dave Ainsworth’s hit fringe tribute... Jamie Rees‘ finely tuned, sensitive performance...”  Daily Mail   "Incredibly skillful performance from Jamie Rees".  Sunday Express   “By turns bitchy, vulnerable and lonely, Rees’ Hawtrey rants with an ever present drink in hand... Sold out for the rest of its run, Carry On queueing for returns...” The Scotsman   “A tour-de-force performance by Jamie Rees captures the complex eccentricities of a comedy hero in this affectionate one-man portrait of Carry On star Charles Hawtrey.”  Chortle
£13 (£11) £3 Mates Rates
Mates Rates

Browse more shows tagged with: