Lynched

Mae Lynched yn grŵp gwerin traddodiadol pedwar darn o Ddulyn, Iwerddon, sy’n cyfuno harmonïau lleisiol gwahaniaethol pedair rhan gyda threfniadau pibau uilleann, consertina, acordion Rwsiaidd, ffidl a gitâr. Mae eu repertoire yn rhychwantu caneuon doniol theatr gerdd a chaneuon stryd Dulyn, baledau clasurol o’r traddodiad Teithwyr, tonau dawns traddodiadol Iwerddon ac America, a’u deunydd gwreiddiol nhw eu hunain.

‘The most convincing band to come out of Ireland for years!’  The Guardian

‘Anarchic, yet connected, rootsy and gutsy… I love their music, it is just so damn good!’ Mike Harding

£14 (£12.50) £3
Mates Rates

Browse more shows tagged with: