The BFG 3D (PG)

Steven Spielberg, USA | UK, Canada, 2016, 117’

Mae tri o adroddwyr stori gorau’r byd - Roald Dahl, Walt Disney and Steven Spielberg - yn uno o’r diwedd i ddod â’r hoff glasur hwn i fywyd. Mae stori ddychmygus Sophie a’r BFG, sy’n Gawr Mawr Cyfeillgar ac yn annhebyg i drigolion eraill Gwlad y Cewri, fel Bloodbottler a Fleshlumpeater, sydd dwywaith mor fawr a dwywaith mwy brawychus ac sy’n hoffi bwyta dynion, tra bod y BFG yn hoffus o wirion ac mae’n well ganddo fwyta Snozzcumber a Frobscottle.

YN DANGOS O DYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL 

£8.10 (£6.40)
3D Cinema

Browse more shows tagged with: