Seann Walsh: One For The Road

Mae’r ‘Lie-in King’ yn dychwelyd gyda sioe newydd sbon. Disgrifiwyd gan y Guardian   fel “heb os nag oni bai yn ddigrifwr arsylwadol gorau ei genhedlaeth”

Pa bynnag aflêr y mae’n ymddangos, mae’r enwebai Gwobr Gomedi Foster hefyd yn un o ddigrifwyr gorau’r wlad. Gyda meddwl arsylwadol craff, medra Seann weld yr absẃrd mewn pob dim a’i drosi i gomedi stand-up a gyflwynir yn berffaith.

Mae’n bosib eich bod wedi gweld Seann ar y teledu, ond yn fyw mae’n rhagori - yn brasgamu’r llwyfan, yn gweithio gyda’r gynulleidfa ac yn gwneud i’r dorf chwerthin yn wyllt. Byddai’n well ganddo ef hyd yn oed fod gartref yn gwylio Newyddion Sky Sports.

Yn addas i oedran 14+ - Tebygol o gynnwys rhegi a themâu oedolyn.  Yn unol â’n polisi arferol caiff defnyddio ffonau symudol neu gamerâu i recordio’r sioe ei wahardd. Gofynnir i unrhyw un sy’n cael ei ddal yn gwneud hynny i adael heb ad-daliad.
£14

Browse more shows tagged with: