Black Rat: Bouncers

By John Godber

Directed by Richard Tunley

Dewch i gwrdd â Les, Judd, Ralph a Lucky Eric, goruchwylwyr drysau mewn clwb nos lleol wrth iddynt baratoi ar gyfer ymosodiad meddwdod nos Wener. Mae bechgyn yn gobeithio byddant yn lwcus, mae'r merched yn barod i bartïo ac mae'r cwrw yn llifo. Mae'r hyn sy'n dilyn yn wledd theatrig tra bod y pedwar goruchwyliwr drysau yn chwarae rôl POB cymeriad gyda chanlyniadau gorffwyll.

Gyda chast talentog o rai o actorion comedi gorau Cymru mae'r sioe gomedi ddi-stop hon yn un na ddylech ei cholli. 

‘Bouncers provides more than trip to the theatre. It’s an experience. It’s a bloody good night out!’

Cynhyrchiad ar y cyd gan Black RAT Productions, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Theatrau RhCT ac wedi ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yn addas i 14+, yn gynnwys rhegi a themâu oedolyn

£14 (£13)

Browse more shows tagged with: