It's An Act: Two

Mae’r ddrama gomedi Two gan Jim Cartwright wedi ei gosod mewn tafarn dosbarth gweithio yng nghymoedd De Cymru. Mae’r ddrama’n troi o gwmpas noson brysur mewn tafarn, yr ystod o gwsmeriaid gwahanol sy’n yfed yno, a’r berthynas rhyngddynt oll, y cyfan wedi ei  bortreadau gan ‘ddau’ gymeriad yn unig. Mae’r prif gymeriadau, y tafarnwr a’r dafarnwraig yn cydblethu amrywiaeth o gymeriadau, pob un ohonynt wedi effeithio gan gymeriad penodol arall. Yn siwrnai o gopaon ac isafbwyntiau, agorodd Two yn y Young Vic Llundain yn Nhachwedd 1990 i adolygiadau brwd.

‘The writing is brilliantly, surrealistically and comically poetic’ Sunday Times

‘This richly textured piece is an assured and highly entertaining show’ Independent

‘A sharply, salty, quickfire evocation of the surface gaiety and underlying melancholia of pub life’ Michael Billington, Guardian

£13 (£12)

Browse more shows tagged with: