Birdsong / Can Yr Adar

Yn cynwys Kizzy Crawford, Gwilym Simcock a Sinfonia Cymru

 

Mae ‘na fforest law Geltaidd sy’n byw ac yn anadlu yng Nghymru.

Mae Birdsong / Cân Yr Adar yn adrodd stori trwy gerddoriaeth a ysbrydolwyd gan Carngafallt, cartref i ecosystem gymhleth, sy’n ffurfio ychydig o dir fforest law y wlad yn Powys.

Mae coed sydd wedi byw yno am gannoedd o flynyddoedd yn adrodd eu hanesion yn ystod y dydd i adar i’r De o’r Sahara ac ar draws Ewrop. Gallwch ddod o hyd i niferoedd lawer o chwilod os ydych yn cloddio o gwmpas. Gwelwch bili-palod hardd yn hedfan ymysg y brigau.

Yng Ngharngafallt, mae cân yr adar yn llenwi’r awyr yn y gwanwyn. Yn ystod misoedd yr haf bydd y rhai ifanc yn hedfan am y tro cyntaf. Yn yr hydref mae symudiadau’r adar sy’n mudo yn dawnsio am filltiroedd yn yr awyr. Mae grwpiau mawr o adar yn ffurfio wrth iddynt edrych am wres yn ystod cyfnosau’r gaeaf .

Daw Birdsong / Cân Yr Adar â’r bywyd gwyllt hwn i’r llwyfan trwy asio cerddorol byw o ganu gwerin-soul a jazz. Mae’r pianydd a’r cyfansoddwr jazz Gwilym Simcock yn cydweithio gyda’r gantores Gymreig/Bahaiaidd Kizzy Crawford i greu cydweithrediad arbennig o ganeuon sydd newydd eu cyfansoddi a’u hysbrydoli. Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys ensemble clasurol o Sinfonia Cymru ac mae wedi ei greu mewn partneriaeth â RSPB Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Ymgollwch eich hun yn y tirlun hwn wrth i ni archwilio cyfrinachau cudd y fforest ar hyd y tymhorau (ac weithiau yn erbyn y tywydd). Profwch ddiwrnod a noson ymhlith natur.

Dihangwch y sŵn a dysgwch eto sut i wrando.
£15 (£14) £12 Plant

Browse more shows tagged with: