Raslas Bach a Mawr

Dewch i helpu ein harwyr glew, Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp, wrth iddynt gychwyn ar antur enbyd i achub y genedl rhag fisdimanars yr awdurdodau drygionus ac i ailfeddiannu eu cartref teuluol...

Sioe newydd sbon i bawb o bob oed gan Wynford Ellis Owen a Mici Plwm.

Cast yn cynnwys Iwan Charles, Llyr Evans a Carys Gwilym.

PERFFORMIAD YN YR IAITH GYMRAEG YN ADDAS I DDYSGWYR

£9 (£7)