Pete's Dragon 3D (PG)

David Lowery, USA, 2016, 103’

Yn yr ailwampiad hwn o’r hen ffilm deuluol hoffus gan Disney, mae Mr Meacham yn difyrru’r plant lleol gyda’i straeon am y ddraig ffyrnig sy’n byw yn y goedwig. Mae ei ferch Grace, yn meddwl bod y straeon yn ddim ond dychymyg, nes iddi gwrdd â Pete, sy’n dweud ei fod yn byw yn y goedwig gyda draig fawr werdd o’r enw Elliott, sy’n swnio’n debyg iawn i’r ddraig yn straeon Mr Meacham. Felly, mae Grace yn mynd ati i ddarganfod y gwir.

£8.10 (£6.40)

Browse more shows tagged with: