Sausage Party (15)

Greg Tiernan, Conrad Vernon, USA, 2016, 89’

Ffilm animeiddiedig i oedolion am un sosej sy’n arwain grŵp o gynnyrch archfarchnad ar gwest i ddarganfod y gwirionedd am eu bodolaeth a’r hyn sy’n digwydd pan gânt eu dewis i adael y siop. Mae Frank y ci poeth yn edrych ymlaen at y diwrnod caiff ei ryddhau i’r “byd y tu hwnt” fel y gall ddianc ei becyn a llithro y tu fewn i’w gariad secsi Brenda, bynen ci poeth. Yn cynnwys doniau lleisiol llu o sêr comedi.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Llun 12 Medi @ 5.45yh

£7.10 (£5.40)
Audio DescriptionSub Titles