Nine Lives (PG)

Barry Sonnenfeld, France, China, 2016, 87’

Mae ffordd o fyw y biliynydd Tom Brand wedi ei ddieithrio o’i wraig a’i ferch, Rebecca. Mae Brand yn ymweld â siop anifeiliaid arbennig er mwyn chwilio am anrheg pen-blwydd i’w ferch, ac yn gadael gyda chath o’r enw Mr Fuzzypants. Ar ôl cael damwain, mae Tom yn dihuno i ddarganfod ei fod wedi ei drapio yng nghorff y gath. Wrth i’w deulu addasu i fywyd gyda chath ryfedd a ‘styfnig, rhaid i Brand ddod o hyd i ffordd o droi’n ddyn unwaith eto.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mawrth 6 Medi @ 6.00yh

£7.10 (£5.40)
Audio DescriptionSub Titles

Browse more shows tagged with: