Bridget Jones's Baby (15)

Sharon Maguire | UK, France, Ireland, USA | 2016 | 123’

Bu aros brwd am y drydedd rhan yng nghyfres Bridget Jones, ac ynddi dysgwn fod Bridget yn disgwyl babi. Ar ôl gorffen ei pherthynas gyda Mark Darcy, nid yw ei bywyd yn mynd y ffordd y mae’n disgwyl iddo. Yn ei phedwardegau ac yn sengl eto, mae’n penderfynu canolbwyntio ar ei swydd fel cynhyrchydd newyddion blaenllaw ac amgylchu ei hun gyda ffrindiau hen a newydd. Am unwaith mae gan Bridget reolaeth ar bopeth. Beth allai fynd o’i le?

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Iau 22 Medi @ 6.00yh

Dydd Mercher 5 Hydref @ 5.55yh

£7.10 (£5.40)
Audio DescriptionSub Titles