Julieta (15)

Pedro Almodóvar, Spain, 2015, 99’

Ysgrifenna llythyr hir at ei merch, Anita, gan geisio egluro’r holl bethau y cadwodd yn gyfrinachol rhagddi dros y 30 mlynedd diwethaf. Trodd ei merch ei chefn arni pan oedd yn ddeunaw, ac nid yw Julieta wedi clywed oddi wrthi ers hynny. Er iddi chwilio amdani’n bob man, sylweddola bod Anita bellach yn ddieithryn llwyr iddi.

SUBTITLES | IS-DEITLAU

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: