Where To Invade Next (15)

Michael Moore, USA, 2015, 118’

Mae Michael Moore, y cyfarwyddwr a enillodd Gwobr Academy, yn ôl mewn da bryd i’r tymor etholiadau, gyda chomedi bryfoclyd a doniol sy’n mynd ati i geisio darganfod sut i wneud America’n fawreddog unwaith eto. Bydd Moore yn taclo’r materion mwyaf pwysig sy’n wynebu America yn y byd sydd ohoni ac yn darganfod datrysiadau yn y mannau mwyaf annisgwyl. Ffilm epig sy’n annhebyg i unrhyw beth y mae wedi ei greu o’r blaen.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: