MWLDAN SUMMER SCHOOL: LOST IN SPACE!

Mae’r fforwyr gofod dewr wedi darganfod bydysawd amgen. Sut y gwnaethant gyrraedd yma? Pwy sy’n gwneud y rheolau? A beth yw’r sŵn hynny sy’n agosáu? Mae hwn yn chwiliad cyffrous am hunaniaeth. Pwy ydym mewn gwirionedd ac i ble yr awn?

Prosiect Perfformio i bobl ifanc 12 i 16 mlwydd oed yn gweithio gyda thîm proffesiynol i ddatblygu sgiliau theatr, yn gorffen gyda pherfformiad ar ddiwedd yr wythnos.

Sesiynau 10yb - 4yp Dydd Llun 8 Awst - Dydd Gwener 12 Awst. Perfformiad o’r gwaith 4:30 Dydd Gwener 12 Awst.

Cost: £55 am yr wythnos i bob plentyn

NODWCH OS GWELWCH YN DDA - cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Browse more shows tagged with: