MWLDAN SUMMER SCHOOL: THE MAGIC BALLOON

Ai balŵn aer poeth i fynd â ni ar siwrnai ydyw? Ai balŵn parti ydyw i ni gael dathlu gydag ef? Ydyw’n balŵn sy’n anodd ei chwythu i fyny ac sy’n gwneud sŵn hisian wrth i’r aer ddianc. I ble bydd y balŵn hud a’ch dychymyg yn ein tywys? Ar gyfer plant 5 i 11 mlwydd oed yn gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol i ddatblygu sgiliau theatr, yn gorffen gyda pherfformiad ar ddiwedd yr wythnos.

Sesiynau 10yb - 4yp Dydd Llun 1 Awst - Dydd Gwener 5 Awst. Perfformiad o’r gwaith 4:30 Dydd Gwener 5 Awst

Cost: £45 am yr wythnos i bob plentyn

NODWCH OS GWELWCH YN DDA - cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg

Browse more shows tagged with: