Jon Richardson: Work In Progress

OFF THE KERB YN CYFLWYNO

Dewch i weld Jon Richardson wrth iddo weithio ar ei ddeunydd newydd cyn cychwyn ar daith fawr ar draws Prydain. 

Ar wahân i’w sioeau stand-up byw, mae Jon Richardson yn fwyaf adnabyddus fel capten tîm ‘8 Out Of 10 Cats Does Countdown’ ac am ymddangosiadau teledu a radio gan gynnwys Have I Got News For You’ (BBC ONE), ‘Live At The Apollo’ (BBC ONE), ‘Comedy Gala Live At The 02’ Channel 4.

‘Jon Richardson is developing into a quietly sophisticated comedian who is at turns hilarious and disturbing and under no circumstances should you miss‘ **** The Mirror

    ‘one of our most individual and interesting stand-ups **** The Times     'Sublimely brilliant, stunning.... Time Out      

NODWCH OS GWELWCH YN DDA

Caiff tocynnau eu cyfyngu i chwech tocyn y person. Mae ail-werthu tocynnau wedi ei wahardd a bydd yn golygu y caiff yr archeb ei ganslo. Dewch â dull adnabod gyda chi os gwelwch yn dda fel y gallwch brofi os gofynnir i chi mai chi yw prynwr gwreiddiol y tocynnau.  Yn addas i 16+ - debygol o gynnwys rhegi a themâu oedolyn. Yn unol â’n polisi arferol caiff defnyddio ffonau symudol neu gamerâu i recordio’r sioe ei wahardd. Gofynnir i unrhyw un sy’n cael ei ddal yn gwneud hynny i adael heb ad-daliad.    
£14

Browse more shows tagged with: