Bad Moms (15)

Jon Lucas, Scott Moore, USA, 2016, 101’

Fel y rhan fwyaf o famau, mae Amy yn gofalu am bawb ond hi ei hun. Mae bywyd ynberffaith: priodas hapus, plant galluog, mae’n pobi ar gyfer stondin cacennau’r ysgol ac yn cadeirio pob pwyllgor - hyn oll wrth gynnal gyrfa. Ond mae wedi mynd yn drech arni. Pam gweithio mor galed am gyn lleied o werthfawrogiad? Wedi digalonni, mae’n ymuno â dwy fam arall sydd o dan straen, gan wrthdaro’n ddamweiniol gyda Gwendolyn, Brenhines y PTA a’i chriw o famau “perffaith.”

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mawrth 20 Medi @ 8.30yh

Browse more shows tagged with: