The Shallows (15)

Jaume Collet-Serra, USA, 2016, 86’

Yn y ffilm gyffro hon, mae Nancy'n syrffio ger traeth diarffordd pan mae'n sylweddoli ei bod yng nghanol tir bwydo morgi mawr gwyn. Mae miliynau o flynyddoedd o esblygiad wedi arwain y morgi at wneud un peth: goroesi. Er ei bod ond tua 200m o'r lan, mae cyrraedd yno yn profi i fod yn her eithafol. 

Browse more shows tagged with: