Dr Phil's Health Revolution

Chwerthinwch, carwch, bloeddiwch ac ail-gafaelwch yn ein GIG.  Anghofiwch y farchnad, gwerthfawrogwch y gofalwyr, cyllidwch y rheng flaen, osgowch niwed, lladdwch ar yr ofn, defnyddiwch y dystiolaeth, ysbrydolwch, cydweithredwch, gwellwch, hunwch mewn hedd. A ydych yn cyd-fynd?

Mae Dr Phil Hammond yn feddyg GIG blinedig iawn, yn newyddiadurwr ymchwiliol i Private Eye, yn gyflwynydd Radio BBC Bryste, yn gomig ac yn awdur ‘Staying Alive, How to get the Best from the NHS’ a ‘Sex, Sleep or Scrabble?’. Mae Phil wedi ymddangos ar Have I Got News for You, Jack Dee’s Helpdesk, The News Quiz, The Now Show, Question Time, Trust Me, I’m a Doctor, Long Live Britain, The One Show a Countdown.

Yn addas i 16 +

£15 (£12) £3

Browse more shows tagged with: