Phil Beer

 

Ymddiheurwn fod y digwyddiad Phil Beer Nos Wener Chwefror 10 wedi ei ohirio dros dro o ganlyniad i salwch. Bydd Phil Beer bellach yn ymddangos yn Theatr Mwldan, Aberteifi ar 15 Medi. Os ydych eisoes wedi archebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn caiff eich archeb ei drosglwyddo’n awtomatig i’r digwyddiad newydd, a threfnir ad-daliad llawn os nid yw’r dyddiad newydd hwn yn gyfleus i chi. Bydd ein swyddfa docynnau yn cysylltu’n fuan â’n holl gwsmeriaid sydd eisiau wedi archebu tocynnau i’w hysbysu am y sefyllfa. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

 

Disgrifir Phil Beer, sy’n un hanner o’r deuawd acwstig Show of Hands, fel gwir grefftwr, pencerddor a pherfformiwr cyflawn. Gyda gyrfa broffesiynol o dros 36 mlynedd, mae gan Phil llawer o ddeunydd i’w ddefnyddio ar gyfer ei ymddangosiadau unigol. Cewch wledd o ffefrynnau gorffennol a phresennol gan un o’r cerddorion mwyaf poblogaidd ar y cylch acwstig.

£15 (£13)
Phil Beer seems able to play anything with strings, and the back drop of instruments lining the stage barely leaves room for him…a highly accomplished musician, a very funny man, and a night to remember
fRoots Magazine
A Phil Beer gig is one spent in the company of a true craftsman, a master musician and consummate performer
SPIRAL EARTH

Browse more shows tagged with: