Claire Jones International Harp School 2017 Finale Concert

Mae'r delynores rhyngwladol Claire Jones wedi cyrraedd brig y siartiau clasurol dros y blynyddoedd diwethaf. Yn y gyngerdd arbenning hwn, mi fydd hi yn cyflwyno gwledd cerddorol unigryw sy'n cynnwys cerddorion talentog ifanc. Mi fydd y perfformiad yn cynnwys onsombl telynnau, deuawdau ac unawdau oddi wrth aelodau cwrs telyn Claire Jones. Mae'r gerddoriaeth yn cynnwys themau enwog o'r byd ffilm, clasurol a gwerin, ac mi fydd na sgrin fidio a chynhyrchiad llawn. Bydd gwestai arbenning yn cynnwys Claire Jones, offerynnydd taro o'r Westend Chris Marshall, a myfyrwyr talentog o golegaucerdd Prydain Fawr.

Promoted by | Hyrwyddir gan:

Claire Jones

£10 (£8) £6

Browse more shows tagged with: