Opera Teifi: Carousel

**NODIR OS GWELLWCH YN DDA**

Mewn newidiad i'r rhaglen a hysbysebwyd, bydd Carousel Opera Teifi nawr yn rhedeg o nos Fawrth 22 Tachwedd i nos Wener 25 Tachwedd (yn flaenorol nos Fercher 23 - nos Sadwrn 26 Tachwedd). Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra bydd hyn yn achosi. 

Tua diwedd y 19eg ganrif, mae Billy Bigelow yn priodi Julie Jordan. Mae Billy yn colli ei waith, yn darganfod bod Julie yn feichiog ac yn yna’n cael ei ddal yn lladrata. Yn wynebu’r carchar, mae’n cymryd ei fywyd ei hun ac yn cael ei anfon “i fyny fry”. Caniateir i Billy ddychwelyd i’r ddaear am ddiwrnod, pymtheg mlynedd yn ddiweddarach, ac ar ôl  gweld ei ferch, yn unig a digyfaill, mae’n rhoi synnwyr o obaith ac urddas iddi hi a’i mam.

Hyrwyddir gan  Promoted by

OPERA TEIFI

£12.50

Browse more shows tagged with: