PGMT: Anne Denholm (Harp)

Tair Dawns Gymreig / Three Welsh Dances Dalwyn Henshall

Two Sonatas in E Major: K380 and K531 Domenico Scarlatti

Suite For Harp, Op.83 Benjamin Britten

Impromptu, Op.86 Gabriel Fauré

Rhapsodie Marcel Grandjany

Clychau Dan y Dwr Geraint Lewis

Variations on a Theme of Paganini Mikhail Mchedelov

Yn wreiddiol o Dde-Orllewin Cymru ac o dras yr Alban, Anne Denholm yw un o delynorion ifanc blaenaf Prydain ac mae’n Delynores Swyddogol ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru. Wrth wraidd gwaith Anne yw gweledigaeth o berfformiad gafaelgar a deinamig, ac mae’n datblygu enw da am ei dehongliadau a pherfformiadau grymus ar draws ystod o feysydd cerddorol. Fel unawdydd, mae Anne wedi ennill nifer o wobrau mewn cystadlaethau a gwyliau’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cyngerdd brynhawn ddydd Sul fydd yn siŵr o blesio.

Hyrwyddir gan Promoted by

PETER GOULD MUSIC TRUST WITH SUPPORT FROM LIVE MUSIC NOW 

£10 (£1 under 22)

Browse more shows tagged with: