The Fureys

 Mae’r band yn gyfrifol am gyfran o’r gerddoriaeth fwyaf cynhyrfus erioed i gipio dychymyg y cyhoedd, ac maent wedi derbyn cymeradwyaeth â phawb ar eu traed mewn rhai o neuaddau cyngerdd mwyaf y byd. Nid oes llawer mwy y gallwn ddweud am y gwir enwogion Cerddoriaeth Wyddelig nad ydych eisoes yn gwybod, ar wahân i’ch cynghori bod archebu eich tocynnau yn gynnar yn hanfodol os ydych am fwynhau noson fythgofiadwy pan fyddant yn canu eu holl ganeuon poblogaidd. 

www.thefureys.com

£19.50 (£18.50)

Browse more shows tagged with: