Cafe Society (12A)

Woody Allen | USA | 2016 | 96’

Wedi ei gosod yn y 1930au, mae dyn ifanc o’r Bronx yn symud i Hollywood gan obeithio dod o hyd i waith yn y diwydiant ffilm. Mae’n syrthio mewn cariad ag ysgrifenyddes ei ewythr dylanwadol, sy’n asiant i’r sêr. Ar ôl dychwelyd i Efrog Newydd, mae’n ymwneud â byd bywiog y clybiau nos crand a ddiffiniodd ysbryd yr oes.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: