The Girl With All The Gifts (15)

Colm McCarthy | UK, USA | 2016 | 111’

Mewn gwersyll y fyddin yng nghefn gwlad Lloegr, caiff grŵp o blant unigryw eu hastudio gan fiolegydd. Er eu bod wedi eu heintio gan bathogen sombi sydd wedi dinistrio’r byd, mae’r grŵp yn dal i feddu ar emosiynau a meddyliau normal tra’n parhau i ysu am gnawd dynol. Mae Melanie yn rhagori, mae’n arbennig, yn glyfar yn chwilfrydig ac yn ddychmygus. Rhaid i Melanie ddarganfod yr hyn ydyw a phenderfynu yn y bôn ar ei dyfodol hi ei hun a dyfodol yr hil ddynol.

DDANGOSIADAU GYDA IDEITLAU:

Dydd Mawrth 11 Hydref @ 7.55yh

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: