The Lighthouse (15)

Chris Crow | Wales | 2016, 102’

Ym 1801, aeth dau ŵr i weithio yng ngoleudy anghysbell Ynys Smalls. Wrth i’r storm rhuo, mae trychineb ofnadwy i ran o’r ceidwaid gan adael y llall yn brwydro i aros yn gall. Yn seiliedig ar un o straeon mwyaf drwg-enwog hanes morwrol Cymru, yn serennu Michael Jibson a Mark Lewis Jones, mae’r ffilm gyffro seicolegol hon yn stori am farwolaeth, gwallgofrwydd ac unigedd, yn dilyn siwrnai ddiffaith i galon tywyllwch dynol.

Mae Howell a Griffiths yn ‘geidwaid y goleuni’ ar ben craig sy’n edrych dros fôr didrugaredd Iwerddon. Ar ôl storm annisgwyl, cânt eu hunain yn sownd ar y môr am fisoedd bwygilydd. Â’u cyflenwad o fwyd yn lleihau ac â ‘cabin fever’ yn gafael amdanynt, cânt eu gwthio i’r eithaf. Taith afaelgar i galon dywyll y ddynoliaeth sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn ar Ynys Smalls oddi ar arfordir Sir Benfro ym 1801.

FACEBOOK: thelighthouse1801

TWITTER: @lighthouse1801

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: