Storks (U)

Nicholas Stoller, Doug Sweetland | USA | 2016 | 89’

Mae’r storciaid wedi symud ymlaen o gludo babanod a bellach maent yn dosbarthu pecynnau. Mae Junior, ar fin cael ei ddyrchafu pan, mewn camgymeriad, mae’n troi’r Peiriant Gwneud Babis ymlaen, gan greu merch fach hollol annwyl ond heb awdurdod. Er mwyn ceisio ymgartrefu’r baban bach cyn i’w fos sylweddoli’r hyn sydd wedi digwydd, mae Junior yn cychwyn ar siwrnai wyllt a dadlennol y gallai gwneud sawl teulu’n gyflawn ac adfer gwir genhadaeth y storciaid yn y byd.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Iau 20 Hydref @ 5.35yh

£7.10 (£5.40)