Supersonic (15)

Mat Whitecross | UK | 2016 | 119’

Ffilm sy’n cofnodi siwrnai ryfeddol y band Oasis o Fanceinion, o ryddhau ei sengl gyntaf ym 1994, i sioeau enfawr pan werthwyd bob tocyn yn Knebworth Park 1996. Dyma i chi stori un o fandiau mwyaf Prydain, wedi ei hadrodd gyda gorfoledd dwys a bywiog, gan ddefnyddio deunydd prin sydd heb ei weld a chyfweliadau unigryw.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: