Passengers 3D (12A)

Morten Tyldum | USA | 2016 | 116’

Ar siwrnai trwy’r gofod i gartref newydd, caiff dau deithiwr, yn cysgu mewn bywiogrwydd gohiriedig, eu dihuno 90 mlynedd yn rhy gynnar pan mae eu llong yn ddiffygiol. Wrth i Jim ac Aurora wynebu byw gweddill eu bywydau ar y llong ofod, gyda phob moethusrwydd posibl, maent yn syrthio mewn cariad â’i gilydd, heb allu gwadu'r atyniad cryf sydd rhyngddynt..hyd nes iddynt ddarganfod bod y llong mewn perygl mawr. Mae bywydau 5000 o deithwyr sy’n cysgu yn y fantol.

£8.10 (£6.40)

Browse more shows tagged with: