Sully (12A)

Clint Eastwood, USA, 2016, 96’

Ar 15 Ionawr, 2009, bu’r byd yn dyst i “Miracle on the Hudson” pan laniodd Capten “Sully” Sullenberger ei awyren oedd wedi ei anablu ar ddyfroedd oeraidd yr Afon Hudson, gan achub bywydau'r 155 oedd yn teithio arni. Fodd bynnag, hyd yn oed pan oedd Sully yn cael ei alw’n arwr gan y cyhoedd a’r cyfryngau am ei gamp hedfan anhygoel, roedd archwiliad ar waith a fyddai’n bygwth dinistrio ei enw da a’i yrfa.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: